Výbor klubu

Pro rok 2020 bude pracovat řídící výbor klubu v tomto složení

Předseda:

Ondřej Vespalec

Místopředseda:

Petr Moťka

Výcvikář :

Miroslav Reichel, Martina Valentová

Pokladník:

Veronika Vespalcová

Hospodář:

Martin Buchta

Kontrola a revizi:

Ladislav Havlíček, Eva Hrachovcová

Vedení kroniky:

Miloslava Kargerová