Výbor klubu

 

Pro rok 2015 bude pracovat řídící výbor klubu v tomto složení

 

Předseda:

Ondřej Vespalec

Místopředseda:

Zdeněk Kubín

Výcvikáři :

Ondřej Vespalec

Miroslav Reichel

Zdeněk Kubín

Pokladník:

Veronika Vespalcová

Hospodář:

Martin Buchta

Kontrola a revizi:

Ladislav Havlíček

Vedení kroniky:

Miloslava Kargerová