Výbor klubu

Pro rok 2022 bude pracovat řídící výbor klubu v tomto složení

Předseda:

Ondřej Vespalec

Místopředseda:

Petr Moťka

Výcvikář :

Miroslav Reichel

Pokladník:

Veronika Vespalcová

Hospodář:

Martin Buchta

Kontrola a revizi:

Ladislav Havlíček, Eva Hrachovcová

Vedení kroniky:

Miloslava Kargerová