Historie kynologie v Litovli

Začátky kynologie v Litovli se datují počátkem 50.let dvacátého století. Tehdy bylo cvičiště na pozemcích za Staroštíkovým mlýnem. Vedle byla zamokřená louka tzv. bažiny. Uvedený pozemek postupem času přestal vyhovovat potřebám kynologického klubu a tak počátkem 60.let  poskytlo město Litovel nový pozemek na Komárově a to část bývalé Smyčkovy zahrady. Uvedený pozemek dostal kynologický klub do bezplatného pronájmu se závazkem údržby pozemku. V této době byli nejaktivnější členové klubu pánové Heinz, Pavlík, Reichel, Lacina, MvDr.Vavrouch, Skácel a další. Hlavně jejich zásluhou byla svépomocí postavena klubovna a cvičiště vybaveno potřebnými překážkami.

Od svého založení v 50.letech působí kynologický klub pod záštitou SVAZARMU a svoji činnost orientuje v duchu tehdejší doby na pracovní stránku výcviku psů pro potřeby armády a ozbrojených složek. Členové klubu úspěšně rozvíjí svoji činnost a dosahují řady úspěchů ve své činnosti. Začátkem 70.let dochází útlumu aktivity a klub přežívá díky nadšení několika málo členů. Teprve počátkem 80.let dochází k faktickému oživení kynologického klubu na čemž mají hlavní zásluhou pan J.Nedoma a L.Teimr, kteří se po návratu z vojenské služby, kde působili jako psovodi, aktivně zapojili do života klubu a přispěli tak k obnovení činnosti. Činnost klubu se úspěšně rozvíjí, členská základna se opět rozrůstá, pořádají se zkoušky z výkonu, jezdí se po závodech. Během 80.let se ve funkci předsedů klubu vystřídali J. Marek, J. Paták, L. Lakomý, H. Zatloukalová a M. Havlíček.

V roce 1990 začíná nová éra  historie kynologického klubu, dochází k rozpadu SVAZARMU a tehdejší předseda klubu M. Havlíček společně se Z. Kubínem registrují litovelský klub pod záštitu Českého kynologického svazu.  Dochází také k výrazné změně v zaměření činnosti klubu, nastává odklon od výcviku psů pro služební účely a začíná převládat sportovní zaměření výcviku. Klub se také začíná více otevírat širší veřejnosti. Do roku 1998 byl předsedou klubu M. Havlíček, kterého vystřídal Zdeněk Kubín, který tuto funkci zastával do roku 2009

V roce 2009 se stává novým předsedou O. Vespalec, činnost klubu se jěště více otevírá pro výcvik i ostatních plemen psů což se příznivě projevuje ve velikosti členské základny a narůstající aktivitě. To se již však časově dostáváme do současnosti a o ní si můžete přečíst na jiném místě těchto stránek.